Generalnie jesteśmy ZA!

Walne Zgromadzenie podsumowało miniony rok w IAA Polska

25 czerwca 2018 roku, odbyło się Walne Zgromadzenie IAA Polska, będące podsumowaniem pracy Stowarzyszenia w ciągu  ostatniego roku.

Jacek Olechowski

Jacek Olechowski

Jacek Olechowski, prezes IAA Polska, przedstawił sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2017 oraz informację uzupełniająca z realizacji zadań statutowych kontynuowanych w I półroczu br. Powitał też liczne grono nowych członków, którzy przystąpili do Stowarzyszenia w ostatnim czasie.

Miniony rok to przede wszystkim realizacja zobowiązań zapisanych w „Rekomendacjach dla Polskiego Rynku Reklamy na lata 2017-2020”, będących podsumowaniem obrad Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska. Oficjalna prezentacja „Rekomendacji …” odbyła się w styczniu 2017 roku, a już wiosną tego samego roku rozpoczęła się realizacja pierwszych zobowiązań: IAA Polska, SAR oraz PSML zawarły porozumienie o wspólnym promowaniu „Dobrych praktyk audytu mediowego”.

Mniej więcej w tym samym czasie ukazał się raport na temat pozycji CMO w przedsiębiorstwie. Ten fakt zapoczątkował przygotowania do powołania Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów w IAA Polska, co nastąpiło w lutym 2018 roku. Budowie prestiżu CMO służyć ma również wykreowanie nowej kategorii Effie: Marketing & Business Solutions, co odbyło się przy aktywnym udziale osób reprezentujących IAA Polska.

Jedną z pierwszych inicjatyw Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów jest zmiana standardu badań mediowych w Polsce. Temu tematowi poświęcona była znacząca część prezentacji Jacka Olechowskiego, temat powrócił też w trakcie dyskusji po prezentacji sprawozdania merytorycznego, m. in. w kontekście sporu pomiędzy członkami IAA Polska: TVP S.A. oraz NAM.

od lewej w pierwszym rzędzie: Kasia Sudbury, Jakub Potrzebowski, Paweł Kowalewski, Dagmara Szulce

od lewej w pierwszym rzędzie: Kasia Sudbury, Jakub Potrzebowski, Paweł Kowalewski, Dagmara Szulce

Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, że konflikt ten negatywnie odbija się na całej branży usług marketingowych w Polsce, dlatego IAA Polska nie ustanie w staraniach mediacyjnych,  w których będzie dążyć do zakończenia sporu lub złagodzenia jego formy.

Kolejnym wątkiem dyskusji były relacje IAA Polska z KRRiT  zarówno w kontekście ewentualnego harmonizowania działań związanych z ustanowieniem nowego standardu badań mediowych (m. in. powołania JIC), jak również innych inicjatyw regulatora, np. Okrągłego Stołu Mediów.

Jakub Potrzebowski

Jakub Potrzebowski

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej IAA Polska, Jakub Potrzebowski który podziękował Zarządowi za aktywne promowanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju polskiego rynku reklamy i efektywne inspirowanie do dyskusji przedstawicieli wszystkich uczestników zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej w Polsce.

Rada Nadzorcza szczególnie wysoko oceniła fakt powołania do życia Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów oraz zaangażowanie w projekt zmiany standardu badań mediowych w Polsce, a także spektakularny wzrost bazy członkowskiej IAA Polska skutkujący stabilną sytuacją finansową Stowarzyszenia. Szczególną wartością w dzisiejszej trudnej rzeczywistości społecznej i politycznej staje się fakt konsolidacji środowiska marketingowego wokół IAA Polska.

Daria Sacha

Daria Sacha

Ostatnim sprawozdaniem przedstawionym podczas walnego zebrania przez Darię Sachę była informacja Sądu Koleżeńskiego, który w minionym roku nie rozpatrywał żadnej sprawy.

Dagmara Szulce

Dagmara Szulce

Na koniec głos zabrał gość specjalny Walnego Zebrania IAA Polska – Dyrektor Zarządzająca IAA Global – Dagmara Szulce. Przedstawiła uczestnikom zebrania informację o rebrandingu Stowarzyszenia oraz nowej strategii globalnej, którą Stowarzyszenie przyjęło w maju 2018 r. Po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia członkowie IAA Polska spotkali się na lunchu z zaproszonymi gośćmi i sympatykami Stowarzyszenia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Wydarzenia:

Generalnie jesteśmy ZA!

Generalnie jesteśmy ZA!