Walne Zgromadzenie podsumowało miniony rok w IAA Polska

Data publikacji: 28 czerwca, 2018

Generalnie jesteśmy ZA!

25 czerwca 2018 roku, odbyło się Walne Zgromadzenie IAA Polska, będące podsumowaniem pracy Stowarzyszenia w ciągu  ostatniego roku.

Walne Zgromadzenie podsumowało miniony rok w IAA Polska
Jacek OlechowskiJacek Olechowski, prezes IAA Polska, przedstawił sprawozdania merytoryczne oraz finansowe za rok 2017 oraz informację uzupełniająca z realizacji zadań statutowych kontynuowanych w I półroczu br. Powitał też liczne grono nowych członków, którzy przystąpili do Stowarzyszenia w ostatnim czasie.

Miniony rok to przede wszystkim realizacja zobowiązań zapisanych w „Rekomendacjach dla Polskiego Rynku Reklamy na lata 2017-2020”, będących podsumowaniem obrad Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska. Oficjalna prezentacja „Rekomendacji …” odbyła się w styczniu 2017 roku, a już wiosną tego samego roku rozpoczęła się realizacja pierwszych zobowiązań: IAA Polska, SAR oraz PSML zawarły porozumienie o wspólnym promowaniu „Dobrych praktyk audytu mediowego”.

Mniej więcej w tym samym czasie ukazał się raport na temat pozycji CMO w przedsiębiorstwie. Ten fakt zapoczątkował przygotowania do powołania Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów w IAA Polska, co nastąpiło w lutym 2018 roku. Budowie prestiżu CMO służyć ma również wykreowanie nowej kategorii Effie: Marketing & Business Solutions, co odbyło się przy aktywnym udziale osób reprezentujących IAA Polska.

Jedną z pierwszych inicjatyw Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów jest zmiana standardu badań mediowych w Polsce. Temu tematowi poświęcona była znacząca część prezentacji Jacka Olechowskiego, temat powrócił też w trakcie dyskusji po prezentacji sprawozdania merytorycznego, m. in. w kontekście sporu pomiędzy członkami IAA Polska: TVP S.A. oraz NAM.

Walne Zgromadzenie podsumowało miniony rok w IAA Polska
od lewej w pierwszym rzędzie: Kasia Sudbury, Jakub Potrzebowski, Paweł Kowalewski, Dagmara SzulceUczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, że konflikt ten negatywnie odbija się na całej branży usług marketingowych w Polsce, dlatego IAA Polska nie ustanie w staraniach mediacyjnych,  w których będzie dążyć do zakończenia sporu lub złagodzenia jego formy.

Kolejnym wątkiem dyskusji były relacje IAA Polska z KRRiT  zarówno w kontekście ewentualnego harmonizowania działań związanych z ustanowieniem nowego standardu badań mediowych (m. in. powołania JIC), jak również innych inicjatyw regulatora, np. Okrągłego Stołu Mediów.

Walne Zgromadzenie podsumowało miniony rok w IAA Polska
Jakub PotrzebowskiNastępnie głos zabrał przewodniczący Rady Nadzorczej IAA Polska, Jakub Potrzebowski który podziękował Zarządowi za aktywne promowanie rozwiązań mających przyczynić się do rozwoju polskiego rynku reklamy i efektywne inspirowanie do dyskusji przedstawicieli wszystkich uczestników zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej w Polsce.

Rada Nadzorcza szczególnie wysoko oceniła fakt powołania do życia Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów oraz zaangażowanie w projekt zmiany standardu badań mediowych w Polsce, a także spektakularny wzrost bazy członkowskiej IAA Polska skutkujący stabilną sytuacją finansową Stowarzyszenia. Szczególną wartością w dzisiejszej trudnej rzeczywistości społecznej i politycznej staje się fakt konsolidacji środowiska marketingowego wokół IAA Polska.

Walne Zgromadzenie podsumowało miniony rok w IAA Polska
Daria SachaOstatnim sprawozdaniem przedstawionym podczas walnego zebrania przez Darię Sachę była informacja Sądu Koleżeńskiego, który w minionym roku nie rozpatrywał żadnej sprawy.

Walne Zgromadzenie podsumowało miniony rok w IAA Polska
Dagmara SzulceNa koniec głos zabrał gość specjalny Walnego Zebrania IAA Polska – Dyrektor Zarządzająca IAA Global – Dagmara Szulce. Przedstawiła uczestnikom zebrania informację o rebrandingu Stowarzyszenia oraz nowej strategii globalnej, którą Stowarzyszenie przyjęło w maju 2018 r. Po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia członkowie IAA Polska spotkali się na lunchu z zaproszonymi gośćmi i sympatykami Stowarzyszenia.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Wydarzenia:

Walne Zgromadzenie podsumowało miniony rok w IAA Polska Generalnie jesteśmy ZA!