Walne zebranie członków IAA Polska

Data publikacji: 3 września, 2020

Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w 2019 r., udzielenie absolutorium obecnemu Zarządowi oraz nadanie tytułu honorowego członka Januszowi Kurkowi — to najważniejsze punkty dorocznego, walnego zebrania członków IAA Polska.

Celami statutowymi IAA Polska są: działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju branży komunikacji marketingowej, podnoszenie standardów etycznych, zawodowych i legislacyjnych oraz działania na rzecz swobody komunikacji między producentami i konsumentami. Priorytety organizacji zostały zdefiniowane w dokumencie „Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017-2020”.

Spośród wielu projektów realizowanych przez stowarzyszenie w 2019 r., jeden szczególnie angażował zarząd, pracowników biura oraz członków. Były to działania na rzecz ustanowienia nowego standardu badań konsumpcji mediów w Polsce. Szczególnie istotnym wydarzeniem było powołanie do życia Koalicji Marketerów dla Lepszych Badań, która skupia 70 marketerów zrzeszonych i niezrzeszonych w IAA Polska. Powstała ona przede wszystkim po to, żeby artykułować potrzeby reklamodawców w rozmowach z Media Owners Committees ( MultiMOC) oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji na temat jednoźródłowego badania mediów. Największym osiągnięciem inicjatywy jest opracowanie we współpracy z MultiMoc “ Założeń zintegrowanego badania konsumpcji mediów”. Przewodniczący KRRiT otrzymał dokument w I kwartale 2020 r.

Najważniejszymi ubiegłorocznymi wydarzeniami dla stowarzyszenia były walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze i 44. Światowy Kongres w Kochi. W trakcie pierwszego nie tylko podsumowano aktywności IAA Polska w okresie upływającej kadencji, lecz także ustalono priorytety na kolejne dwa lata i wybrano nowe władze organizacji. Drugie zaś było okazją do globalnej wymiany wiedzy i doświadczeń. W konferencji wzięło udział 1700 uczestników, w tym reprezentacja z Polski: Anna Barabasz-Sawińska (Dyrektor Marketingu CEE Grupa Maspex), Izabela Pontus (Media&Digital Manager Grupa Maspex) oraz Jerzy Minorczyk (Dyrektor Generalny IAA Polska) i Paweł Kowalewski (IAA Global).

Szczególnym punktem obrad było nadanie Januszowi Kurkowi (Dyrektor Agencji Reklamy, Polskie Radio Katowice) tytułu Honorowego Członka IAA Polska. Wyróżnienie to zostało przyznane jako wyraz uznania za wieloletnie zaangażowanie w działalność stowarzyszenia, sięgające jego początków w 1993 r. Zasiadał on w Zarządzie i Sądzie Dyscyplinarnym Stowarzyszenia. Wywiad z Panem Januszem Kurkiem znajduje się tutaj.

Zarząd IAA Polska w składzie: Jacek Olechowski (Prezes), Izabela Albrychiewicz, Beata Golubińska, Andrzej Karasowski, Rafał Jakubowski, Michał Sobolewski, Michał Szaniecki, Arkadiusz Marszałek, Agnieszka Sora otrzymał absolutorium.