Marketerzy i media uzgadniają wspólne stanowisko ws badania mediów.

Data publikacji: 23 grudnia, 2019

W ostatnich tygodniach Koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań wspierana organizacyjnie przez IAA Polska oraz nadawcy i wydawcy stowarzyszeni w MultiMOC, odbyli serię konsultacji mających na celu wypracowanie wspólnego dokumentu definiującego oczekiwania mediów oraz strony zakupowej wobec nowego standardu badań konsumpcji mediów w Polsce. Zamierzają przekazać go Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w styczniu 2020 roku.

Rozmowy pomiędzy Koalicją Marketerzy dla Lepszych Badań, a MultiMOC trwają od kilku miesięcy. W dniu 6 grudnia odbyło się spotkanie, podczas którego omówione zostały wszystkie najważniejsze uwagi marketerów do przygotowanych przez nadawców mediowych założeń. Najważniejszą konkluzją było postanowienie o sporządzeniu jednego, wspólnego dokumentu prezentującego założenia badania konsumpcji mediów zaakceptowane przez wszystkich uczestników tego procesu po stronie rynkowej.

Aktualnie trwają konsultacje ostatecznej wersji w/w dokumentu wśród przedstawicieli mediów. Po ich zakończeniu podobną procedurę przeprowadzi Koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań.

Na początku przyszłego roku wspólne założenia badania konsumpcji mediów w Polsce strona rynkowa przedstawi Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Uczestnicy spotkania  wyrazili oczekiwanie, że Regulator dysponując stanowiskiem reklamodawców z Kolacji Marketerzy dla Lepszych Badań, nadawców telewizyjnych, radiowych i internetowych skupionych w MultiMOC, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami niezwłocznie przystąpi do ustalenia harmonogramu realizacyjnego projektu.