ZAKOŃCZYŁY SIĘ KONSULTACJE BIAŁEJ KSIĘGI – MEDIA

Data publikacji: 18 grudnia, 2019

Konsultacje rozdziału Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej poświęconego przetargom na zakup mediów odbyły się na przełomie listopada i grudnia 2019 r. Konsultacje miały na celu wyjaśnienie wątpliwości oraz wprowadzenie modyfikacji na podstawie uwag, które do wspomnianego rozdziału zgłosili marketerzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu. IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy włączy się w promocję rozdziału Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej poświęconego przetargom na zakup mediów.

Rozdział Białej Księgi poświęcony przetargom na zakup mediów powstał, ponieważ zauważono, że koszty nieefektywnych procesów przetargowych z tego obszaru obciążają zarówno agencje, jak i klientów. Po stronie reklamodawcy wiążą się one z zaangażowaniem wieloosobowych działów marketingu i zakupów na potrzeby przygotowania przetargu, dokumentów, briefu oraz czas poświęcony na spotkania debriefingowe, prezentacje oferentów, analizę i ocenę ofert oraz koszty wdrożenia nowego partnera.

By zwiększyć efektywność współpracy na linii agencja-klient stworzono zbiór najważniejszych rekomendacji w postaci wytycznych, narzędzi, modeli przetargowych i wzorów dokumentów do wykorzystania przez obie strony.

Sugestie marketerów dotyczące w/w zapisów, które znalazły się w Białej Księdze poświęconej zakupowi mediów, dotyczyły przede wszystkim różnic pomiędzy perspektywą agencji i klienta. Ważnym uwzględnionym zapisem było także stwierdzenie, że dobre praktyki można stosować w całości lub wybierając tylko niektóre z rekomendacji odpowiadających na potrzeby danego marketera. Zarówno w pierwszym, jak w i drugim przypadku stosowanie się do rekomendacji jest całkowicie dobrowolne i zależy od jednostkowej decyzji.

Finalny rozdział Białej Księgi pod nazwą Media można pobrać pod linkiem.

Jak powstała Biała Księga Komunikacji Marketingowej?
Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej to końcowy efekt trwającego kilka lat dialogu branżowego, w którym udział wzięło 42 ekspertów ze strony Reklamodawców oraz 36 reprezentantów Agencji wspieranych przez 9 organizacji branżowych, m. in.: Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, IAB Polska Związek Pracodawców Branży Internetowej, Konfederację Lewiatan i in. W spotkaniach otwartych wzięło udział ponad 220 uczestników.

Zastosowanie rekomendacji zapisanych w Białej Księdze może sprawić, że:
– Zmniejszą się koszty przetargów
– Poprawi się cena i jakość kupowanych usług
– Poprawi się efektywność procesów zakupowych i ich transparentność

Jednocześnie Biała Księga:
– Nie znosi ani nie ogranicza konkurencyjności
– Nie osłabia koncentracji na cenie i jakości kupowanych usług
– Nie faworyzuje żadnej ze stron relacji biznesowej

Poszczególne rozdziały Białej Księgi są sukcesywnie publikowane są na www.dobryprzetarg.com.pl.