RAFAŁ JAKUBOWSKI

RAFAŁ JAKUBOWSKI, Dyrektor Marketingu Detalicznego mBanku

kuria reklamodawców

Zajmuje się zarządzaniem działaniami marketingowymi firm i marek. Rozległą i głęboką wiedzę na temat ludzkich zachowań i potrzeb skutecznie wykorzystuje w tworzeniu produktów, koncepcji i kampanii. Ścieżka jego kariery wiedzie przez firmy międzynarodowe z sektora FMCG, retailu oraz finansów. Dołączając w 1998 r. do firmy Mars odpowiadał, za rozwój marek Mars, M&M’s czy Milky Way. Następnie w Danone Polska, gdzie odpowiadał za tworzenie produktów i strategii komunikacyjnych oferty marek lokalnych, jak i globalnych. Pracując w czeskim oddziale Danone, tworzył platformy komunikacji i rozwoju produktów funkcjonalnych jak Activia czy Actimel. Pracował również w Coca-Cola Company jako Marketing Manager odpowiedzialny za segment napojów gazowanych, zarządzając flagowymi markami jak Coca-Cola, Fanta czy Sprite. W latach 2011-2014 do swojego portfolio dopisał rozdział zarzadzania marketingiem i R&D dla restauracyjnego biznesu KFC jako dyrektor odpowiedzialny za Europę Centralną.

Od końca 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Marketingu w mBank S.A. W 2019 zdobył tytuł Dyrektor Marketingu Roku w kategorii Long Term, a w roku 2021 otrzymał drugą nagrodę w konkursie miesięcznika PRESS Ad Wo/Man roku.

Głównym obszarem jego działalności jest projekt jednoźródłowego badania mediów. Jako reprezentant kurii marketerów jest współzałożycielem i członkiem Komitetu Sterującego think-tanku Koalicja Marketerzy dla Lepszych Badań. W wyniku działania Koalicji zostały m.in. uzgodnione oczekiwania dotyczące nowego modelu badań – tzw. Złoty Standard, powołano reprezentacje marketerów oraz agencji mediowych M&MAC, oraz zaprojektowany został statut (obecnie w konsultacjach z MOCami) Joint Industry Comitee – organizacji mającej na celu zarządzanie nowym jednoźródłówym badaniem mediów w Polsce. Jako reprezentant Komitetu Sterującego Koalicji wspiera również konsultacje z regulatorem rynku – Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Wierzy, że IAA Polska jest organizacją niezwykle potrzebną na dynamicznie rosnącym rynku w Polsce. Uważa, że przyszłymi działaniami należy walczyć zarówno o wzrost rynku reklamowego, ale też jego szeroko rozumiany profesjonalizm – wyrażany wysokimi standardami etyki biznesowej, otwartością na innowacje oraz edukacją managerską.

Profil na LinkedIn