Uczestnicy ROS

Znamy nazwiska wszystkich uczestników obrad „reklamowego okrągłego stołu” oraz datę pierwszego posiedzenia

Do biura IAA Polska dotarły już potwierdzenia udziału od wszystkich uczestników obrad „reklamowego okrągłego stołu”.

Reklamodawców będą reprezentowali:

1) Bartosz Dobrzyński – CMO P4/Play
2) Marta Kozłowska – Strategic Operations Director CE/Mars
3) Ewelina Kraskowska – Category Director/USP Zdrowie
4) Izabela Pontus – Media & Digital Manager/Maspex
5) Aleksander Śmigielski – Media Director CEE & CIS/Boehringer Ingelheim
6) Marta Życińska – była Dyrektor Biura Marketingu/PZU

Audytorzy mediowi:

6) Rafał Bobrowski – Partner/Media Strategy
7) Iwona Kołodziejek – Media Management Lead/Accenture Polska
8) Rafał Szysz – CEO/Stars

Agencje reklamowe i domy mediowe:

9) Izabela Albrychiewicz – CEO/MEC
10) Krzysztof Mocek – Managing Director/Carat
11) Paweł Tyszkiewicz – Dyrektor/SKM SAR
12) Małgorzata Węgierek – CEO/Havas Media

Media:

13) Jacek Dzięcielak – Double Check/do kwietnia 2016 Media Impact
14) Marcin Gudowicz – były Dyrektor/BR TVP
15) Stanisław Janowski – Managing Director/Polsat Media Biuro Reklamy
16) Sławomir Jędrzejewski – Sales Director/Agora

IAA Polska reprezentują Prezes zarządu Jacek Olechowski i dyrektor generalny Jerzy Minorczyk.
Nad zgodnością obrad z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą o ochronie konkurencji czuwać będzie mec. Jacek Trusiński reprezentujący Kancelarię Pałucki Trusiński Prawo i Podatki.
Pierwsze posiedzenie odbędzie się 19 lutego br.