DOŁĄCZ DO NAS

DLACZEGO WARTO BYĆ CZŁONKIEM
IAA POLSKA MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA REKLAMY?

NETWORKING I WSPÓŁPRACA

 1. Business networking na poziomie CEOs i CMOs: rozszerzanie i zacieśnianie kontaktów, ale przede wszystkim źródło inspiracji do realizacji, nowych, oryginalnych, innowacyjnych projektów
 2. Możliwość dotarcia i budowy relacji z członkami IAA na całym świecie za pomocą globalnej platformy networkingowej online oraz podczas międzynarodowych wydarzeń.
 3. Dostęp do ofert specjalnych skierowanych do członków IAA, np. możliwości ubiegania się o stypendium
 4. Możliwość korzystania z synergii działań podejmowanych przez IAA Polska wspólnie z innymi organizacjami branżowymi: IAB, SAR, IWP, Rada Reklamy etc.
NETWORKING I WSPÓŁPRACA

WYDARZENIA

 1. Bezpłatny udział w cyklicznych wydarzeniach networkingowych IAA Polska,
  na których spotykają się najwybitniejsi przedstawiciele branży komunikacji marketingowej, m. in. podczas paneli dyskusyjnych, spotkań cyklicznych w grupach roboczych, a także na podsumowaniach programowych podczas zebrań: walnego, noworocznego i innych
 2. Bezpłatny udział w wydarzeniach merytorycznych organizowanych przez IAA Polska: konsultacjach, konferencjach, seminariach, warsztatach
 3. Możliwość udziału w wydarzeniach globalnych IAA, m. in. Światowy Kongres IAA, konferencja Cretivity4Better (preferencyjne warunki akredytacji dla członków IAA Polska)
 4. Możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne oddziały IAA na świecie– na podobnych zasadach
 5. Zniżki na udział w wydarzeniach, którym patronuje IAA Polska, np. Zjazd Rynku Reklamy i Regaty Reklamy.
WYDARZENIA

DOSTĘP DO INFORMACJI

 1. Newsletter informujący o najważniejszych wydarzeniach w IAA Polska.
 2. Globalny newsletter oraz dostęp do platformy z materiałami na temat trendów w komunikacji marketingowej na świecie (dostępny dla zalogowanych użytkowników strony IAA Global)
 3. Możliwość dzielenia się wiedzą i ekspertyzą, w IAA POWER PODCAST
 4. Możliwość konfrontowania własnych poglądów z opiniami innych stakeholderów w IAA POWER HOUR
 5. Dostęp do pełnej informacji na temat wszystkich projektów, w które zaangażowane jest IAA Polska
DOSTĘP DO INFORMACJI

WPŁYW NA LEGISLACJĘ

 1. Profesjonalne wsparcie w relacjach z administracją rządową i regulatorami branży
 2. Możliwość udziału w statutowych działaniach IAA Polska w zakresie samoregulacji i rozwoju rynku komunikacji marketingowej poprzez konsultacje (mailowe lub w ramach spotkań).
 3. Możliwość pośredniego udziału w pracach regulacyjnych (z IAA Polska konsultowane są akty prawe dot. branży reklamowej).
WPŁYW NA LEGISLACJĘ

KORZYŚCI WIZERUNKOWE

 1. Prestiż wynikający z przynależności do jednego z najstarszych stowarzyszeń branży komunikacji marketingowej w Polsce (działającego nieprzerwanie od 1993 roku), które jest miejscem spotkań najwybitniejszych przedstawicieli tego sektora gospodarki w naszym kraju oraz jednego z najważniejszych stowarzyszeń branżowych na świecie (działającego od 1938 roku).
 2. Wiarygodność związana z działaniem w organizacji kształtującej standardy rynku reklamowego, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, a także wpływającej na jej odpowiedzialny i etyczny wizerunek.
 3. Możliwość występowania na forach publicznych i branżowych jako ekspert IAA Polska.
KORZYŚCI WIZERUNKOWE

Misja IAA Polska

Teoria
Praktyka
Misją IAA Polska jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju rynku komunikacji marketingowej …
Członkami IAA Polska są przedstawiciele wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej: marketerzy, agencje (mediowe, reklamowe, badawcze, technologiczne) oraz media. Zarząd, w którym jest równa ilość przedstawicieli trzech w/w grup interesariuszy podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu, z poszanowaniem interesów wszystkich tych podmiotów.
… z poszanowaniem zasad etycznych
IAA Polska jest m. in. członkiem współfinansującym Radę Reklamy, która stoi na straży etyki przekazów reklamowych
Kluczowe wartości dla IAA Polska to transparencja,
Na bieżąco konsultujemy z członkami projekty, w które angażuje się Stowarzyszenie, regularnie raportujemy nasze działania w sprawozdaniach merytorycznym i finansowym. Podejmujemy samodzielnie lub angażujemy się w inicjatywy służące transparentności, np. promując uczciwe i efektywne procedury przetargowe. Co dwa lata w trakcie walnych zebrań wszystkich członków zmieniamy skład władz Stowarzyszenia podczas tajnych wyborów.
inkluzywność
Jesteśmy otwarci na odmienne opinie i różnorodność. Nasze władze, biuro oraz grono członków tworzą przedstawiciele różnych płci, pokoleń, koncerny globalne i lokalne startupy. Wsparliśmy projekt badawczy i raport o pozycji kobiet w naszej branży #PoStronieKobiet. W zarządzie IAA Polska większość stanowią kobiety
i współpraca.
Angażujemy się przede wszystkim w inicjatywy, które służą całej branży, a nie tylko jednej grupie interesariuszy. Realizując własne inicjatywy zapraszamy do współpracy partnerów, ale wspieramy też pro bono inne projekty, które realizują cele zgodne z naszą misją. W kwestiach spornych zawsze dążymy do wypracowania konsensusu.
A przede wszystkim dialog: z partnerami zewnętrznymi
Spotykamy się z przedstawicielami administracji rządowej, prezentujemy stanowisko branży podczas posiedzeń komisji sejmowych, jesteśmy w stałym kontakcie z regulatorami rynku (KRRiT, UOKiK), opiniujemy projekty legislacyjne wspierając się opiniami ekspertów.
ale też wewnątrz branży.
Wiele inicjatyw realizujemy wespół z innymi organizacjami branżowymi, takimi jak SAR, IAB, MOC TV, KBR, PBI. Organizujemy wydarzenia, w trakcie których umożliwiamy wymianę poglądów, czasami skrajnie odmiennych, np. podczas podcastów czy paneli IAA POWER HOUR. Wspieramy, również finansowo, oraz współorganizujemy branżowe inicjatywy networkingowe, integracyjne oraz służące pogłębianiu wiedzy i zwiększaniu kompetencji. Podejmujemy się ekstremalnie trudnych zadań, takich jak utworzenie w Polsce JIC’a oraz uruchomienie jednoźródłowego pomiaru konsumpcji mediów.
Jesteśmy najszerszą, najbardziej wpływową reprezentacją branży komunikacji marketingowej w Polsce.
Naszą siłą są nasi członkowie reprezentujący różne sektory branży komunikacji marketingowej. Dziś jest ich prawie dwustu. W związku z tym głos IAA Polska nie jest odbierany jako obrona partykularnych interesów tylko wyważone stanowisko ważnej gałęzi gospodarki.
Występujemy w imieniu całego środowiska: wpływamy na otoczenie legislacyjne
Reagujemy na bieżącą sytuację, aktywnie sprzeciwiamy się i będziemy sprzeciwiali się próbom ograniczania wolności mediów i wolności gospodarczej, nieuzasadnionym i niesprawiedliwym obciążeniom fiskalnym, źle przygotowanym lub wręcz nieprzygotowanym decyzjom administracyjnym, takim jak ograniczenie możliwości odbioru stacji komercyjnych za pośrednictwem naziemnej telewizji cyfrowej czy wyłączenie pasma FM. Staramy się odsłonić kulisy badań konsumpcji mediów przez agendy finansowane z budżetu Państwa.
promujemy dobre praktyki,
Wspieramy i współuczestniczymy w inicjatywach Rady Reklamy. W partnerstwie z SAR i PSML, wspólnie podejmujemy działania, które mają sprawić, że zasady opisane w Białej Księdze Komunikacji Marketingowej staną się standardem w procesach przetargowych
upowszechniamy wiedzę na temat innowacji i nowych trendów
Sztuczna inteligencja, metaverse, influencer marketing, trendy w komunikacji – m. in. wokół takich tematów staramy się gromadzić ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą podczas IAA POWER HOUR czy podcastów IAA Polska. W programie Marketing Masterminds wspieramy nowe pokolenie liderów branżowych, którym dostarczamy rozwijających aktywności, takich jak mentoring, spotkania inside the boardroom, know-how sharing, szkolenia medialne, warsztaty.
realizując konkretne projekty.
To tylko wybrane projekty i aktywności Stowarzyszenia. Współtwórcami następnych możecie być Wy: obecni i przyszli członkowie IAA Polska.