Joint Industry Committee

Głównym zadaniem Joint Industry Committe będzie ogłoszenie przetargu, wybór wykonawcy i nadzór nad realizacją jednoźródłowego badania mediów.

Dziś dyskusja toczy się w dwóch grupach roboczych. Zadaniem pierwszej jest:

  • opracowanie metodologii fuzjowania danych z badań realizowanych obecnie (po uzgodnieniu koniecznych zmian w metodologiach tych badań), co oznacza ponoszenie wydatków na badania mniej więcej na dotychczasowym poziomie
  • budowa panelu kalibracyjnego dla dotychczasowych badań, co oznacza zdecydowanie mniejszy koszt niż budowa panelu do właściwego badania jednoźródłowego
  • obserwacja wyników badań silosowych oraz wyników badań z panelu kalibracyjnego

Analiza tych danych ma dostarczyć twardych argumentów na rzecz doskonalenia metodologii opartej na kalibrowaniu danych z różnych paneli lub rozwijania panelu kalibracyjnego w kierunku pełnowymiarowego, jednoźródłowego badania konsumpcji mediów internetowych, telewizyjnych i radiowych.

Druga grupa pracuje nad dostosowaniem statutu przygotowanego przez kancelarię prawną do zmodyfikowanego zakresu celów, jakie ma realizować JIC.

Ostatnią, istotną okolicznością, która pojawiła się w roku 2023 jest powstanie Polskiej Organizacji Marketerów. Wprawdzie w tej chwili jest to organizacja nieliczna i znajduje się w fazie samoorganizacji, ale w przyszłości być może uzyska mandat, by wypowiadać się w imieniu całego środowiska reklamodawców.

Sytuacja, w której do tej pory marketerów w negocjacjach z mediami reprezentowało IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy nie do końca jest komfortowa dla Stowarzyszenia. Wprawdzie zarząd swego czasu podjął uchwałę, że IAA Polska może to robić, bo jest to w interesie całego rynku komunikacji marketingowej w Polsce, ale warto pamiętać, że IAA Polska statutowo ma reprezentować nie tylko marketerów, ale też agencje i media.

Aktualizacja: grudzień 2023