O IAA Polska

Misją IAA Polska jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju rynku komunikacji marketingowej.

Mamy świadomość, że reklama ma ogromny wpływ na społeczeństwo poprzez kreowanie potrzeb i postaw. Dlatego naszym celem jest zrównoważony rozwój branży – z poszanowaniem zasad etycznych. Kluczowe wartości dla IAA Polska to transparencja, inkluzywność i współpraca. A przede wszystkim dialog: z partnerami zewnętrznymi, ale też wewnątrz branży.

Jesteśmy najszerszą, najbardziej wpływową reprezentacją branży komunikacji marketingowej w Polsce. Jako jedyna organizacja skupiamy przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej: reklamodawców, media, agencje mediowe, reklamowe, badawcze, technologiczne i inne.

Występujemy w imieniu całego środowiska: wpływamy na otoczenie legislacyjne, promujemy dobre praktyki, upowszechniamy wiedzę na temat innowacji i nowych trendów, realizując konkretne projekty.

O IAA POLSKA