IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, jako jedyne w naszym kraju, skupia przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej – reklamodawców, media, agencje mediowe, reklamowe, badawcze i inne podmioty z grupy professional services. Misją stowarzyszenia jest dialog, rozumiany jako kształtowanie relacji między podmiotami rynkowymi, administracją i regulatorami.

Członkowie organizacji nie tylko wymieniają się doświadczeniami, lecz także działają na rzecz swobodnej komunikacji producentów i konsumentów, etyki w reklamie oraz jakości regulacji prawnych. Dbają o to, by głos branży był obecny i szanowany w debacie publicznej.

IAA Polska powstało w 1993 r. Jest częścią największego, międzynarodowego stowarzyszenia  marketingowego International Advertising Association (IAA). z siedzibą główną w Nowym Yorku. Ambicją tej ogólnoświatowej organizacji jest wyznaczanie kierunków rozwoju branży komunikacji marketingowej.

Poznaj nasze inicjatywy 

Spotkanie grupy roboczej w sprawie jednoźródłowego badania mediów w Polsce, 6 listopada 2018