Początki

Dnia 8 kwietnia 1938 Thomas Ashwell, wydawca nowojorskiego czasopisma Export Trade & Shipper, zaprosił dwunastu specjalistów zajmujących się reklamą eksportową na lunch w Klubie Harvard w Nowym Jorku.

Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że potrzebna jest organizacja, która wspierałaby rynek reklamowy w skali globalnej. Tak powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy. Od samego początku członkami Stowarzyszenia mieli być reklamodawcy, agencje reklamowe oraz media.

Nowy Jork, USA

Dynamiczny rozwój

W roku 1949 Stowarzyszenie miało już 300 członków. Wtedy także (6 października 1949 r.) odbyła się pierwsza Konwencja Reklamy Międzynarodowej, poświęcona zwiększeniu obrotów w handlu zagranicznym dzięki międzynarodowej reklamie.

Niecałe 6 lat później, bo w 1955 r. w Zurychu, odbyła się pierwsza poza granicami Stanów Zjednoczonych Konwencja IAA. Mniej więcej w tym czasie IAA zaczęło podejmować wysiłki w celu promowania samoregulacji w reklamie.

Niezwykle istotnym okresem w rozwoju Stowarzyszenia były lata siedemdziesiąte XX wieku – przemysł reklamowy gremialnie poparł wówczas główne projekty IAA.

W 1972 r. w Stowarzyszeniu zainicjowano nowy program „członkostwa korporacyjnego”, a także wdrożono bogatą działalność wydawniczą. Regularnie ukazywały się opracowania IAA dotyczące legislacji, rozwoju samoregulacji reklamy, trendów konsumenckich, reklamy społecznej i ważnych zmian na rynku mediów.

Jeden z najważniejszych programów z tamtego okresu działalności Stowarzyszenia to międzynarodowy standard edukacyjny w dziedzinie komunikacji marketingowej. Ogłoszono go w 1980 r. na Światowym Kongresie IAA w Durbanie.

Na początku lat 90. Zarząd zdecydował o skoncentrowaniu misji Stowarzyszenia wokół 5 głównych priorytetów:
– wyjaśniania znaczenia reklamy,
– popierania rynkowej wolności słowa oraz swobody wyboru przysługującej konsumentowi,
– promowania wewnętrznej samoregulacji branży reklamowej,
– realizowania profesjonalnych programów rozwoju dla adeptów komunikacji marketingowej,
– budowania forum dyskusji branżowych.

Największe stowarzyszenie marketingowe na świecie

Dziś IAA (International Advertising Association) jest najsilniejszym reprezentantem przemysłu marketingowego w świecie i zrzesza ponad 4 000 firm działających w 76 krajach.

Mottem przyświecającym działalności organizacji jest „The global compass of marketing communications”. Stowarzyszenie ma ambicje, by wytyczać kierunek, w którym rozwija się branża komunikacji marketingowe na świecie.

O trendach i przyszłości tej branży dyskutuje się przede wszystkim na konferencjach i kongresach, które IAA regularnie organizuje dla swoich członków.

44. Światowy Kongres IAA w Kochi

Więcej informacji o International Advertising Association można znaleźć na stronie organizacji: www.iaaglobal.org