IAA na Świecie

International Advertising Association (IAA) to największe i najbardziej wpływowe globalne stowarzyszenie, zrzeszające firmy i ekspertów z obszaru komunikacji marketingowej, które istnieje od 1938 roku. Od ponad osiemdziesięciu pięciu lat IAA odgrywa ważną rolę we wspieraniu kluczowych kwestii branżowych, takich jak wolność mediów, samoregulacja, odpowiedzialna reklama, edukacja, czy rozwój zawodowy.

IAA Global skupia ponad 4 000 indywidualnych i korporacyjnych członków z sektorów marketingu, reklamy, mediów, komunikacji, IT, a także członków z ośrodków akademickich i podmioty wspierające branżę komunikacji marketingowej. IAA jest obecna na większości rynków poprzez lokalne oddziały, a także poprzez prowadzone działania edukacyjne – aż w 56 krajach służąc wspólnym interesom branży.

Mottem przyświecającym działalności IAA jest „The global compass of marketing communications”. Stowarzyszenie ma ambicje, by wytyczać kierunek, w którym rozwija się branża komunikacji marketingowej na świecie.

Powstanie

Dnia 8 kwietnia 1938 r. Thomas Ashwell, wydawca nowojorskiego czasopisma Export Trade & Shipper, zaprosił dwunastu specjalistów zajmujących się reklamą eksportową na lunch w Klubie Harvard w Nowym Jorku.

Uczestnicy spotkania doszli do wniosku, że potrzebna jest organizacja, która wspierałaby rynek reklamowy w skali globalnej. Tak powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy. Od samego początku członkami Stowarzyszenia mieli być reklamodawcy, agencje reklamowe oraz media.

Nowy Jork, USA

Dynamiczny rozwój

W roku 1949 Stowarzyszenie miało już 300 członków. Wtedy także (6 października 1949 r.) odbyła się pierwsza Konwencja Reklamy Międzynarodowej, poświęcona zwiększeniu obrotów w handlu zagranicznym dzięki międzynarodowej reklamie.

Niecałe 6 lat później, bo w 1955 r. w Zurychu, odbyła się pierwsza poza granicami Stanów Zjednoczonych Konwencja IAA. Mniej więcej w tym czasie IAA zaczęło podejmować wysiłki w celu promowania samoregulacji w reklamie.

Niezwykle istotnym okresem w rozwoju Stowarzyszenia były lata siedemdziesiąte XX wieku – przemysł reklamowy gremialnie poparł wówczas główne projekty IAA.

W 1972 r. w Stowarzyszeniu zainicjowano nowy program „członkostwa korporacyjnego”, a także wdrożono bogatą działalność wydawniczą. Regularnie ukazywały się opracowania IAA dotyczące legislacji, rozwoju samoregulacji reklamy, trendów konsumenckich, reklamy społecznej i ważnych zmian na rynku mediów.

Jeden z najważniejszych programów z tamtego okresu działalności Stowarzyszenia to międzynarodowy standard edukacyjny w dziedzinie komunikacji marketingowej. Ogłoszono go w 1980 r. na Światowym Kongresie IAA w Durbanie.

Na początku lat 90. Zarząd zdecydował o skoncentrowaniu misji Stowarzyszenia wokół 5 głównych priorytetów:
– wyjaśniania znaczenia reklamy,
– popierania rynkowej wolności słowa oraz swobody wyboru przysługującej konsumentowi,
– promowania wewnętrznej samoregulacji branży reklamowej,
– realizowania profesjonalnych programów rozwoju dla adeptów komunikacji marketingowej,
– budowania forum dyskusji branżowych.

Obecne wartości i filary działania IAA Global

Więcej informacji o IAA Global znaleźć można na stronie: www.iaaglobal.org

44. Światowy Kongres IAA w Kochi