IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy skupia przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej. Misją organizacji jest dialog. Członkowie IAA Polska wymieniają się doświadczeniami, formułują wspólne potrzeby oraz uczestniczą w działaniach na rzecz swobody komunikowania się producentów i konsumentów, dzięki czemu rynek usług marketingowych może harmonijnie wzrastać i rozwijać się. Organizacja działa w Polsce nieprzerwanie od 1993 roku i jest częścią największego stowarzyszenia marketingowego na świecie.