Igor Kaleński

Igor Kaleński

CEO Molecular Worldwide

Molecular Worldwide to agencja e-commerce o profilu strategiczno-produkcyjnym, wchodząca w skład Omnicom Commerce Group. Firma, która powstała z połączenia BBDO Warszawa i Molecular BBDO, awansowała do grona samodzielnych, wiodących agencji holdingu, zajmujących się obsługą globalnych klientów holdingu Omnicom w zakresie
e-commerce. Igor Kaleński łączy funkcję CEO z funkcją Global E-commerce Lead.
Jest arbitrem Komisji Etyki Reklamy, ekspertem THINKTANK, członkiem Rady Fundacji Res Publika oraz Rady Biznesu UW. Wcześniej pełnił funkcję prezesa grupy Saatchi & Saatchi w Polsce, był również Partnerem Zarządzającym SPARK Software, partnerem w funduszu inwestycyjnym PAAN CAPITAL oraz członkiem Rady Nadzorczej firmy farmaceutycznej Sequoia. Był też prezesem Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, członkiem grupy doradczej RPP przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Zarządu i Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Pełnił także funkcję prezesa agencji MRM Momentum Worldwide, należącej do grupy McCann Worldgroup. Należał do grupy wprowadzającej Citibank GCB na polski rynek. Pracował na Wydziale Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Ukończył studia na Wydziale Finansów i Bankowości SGH. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW i stypendystą studiów doktoranckich na University of Rochester New York. Igor Kaleński to były członek Rady Nadzorczej IAA Polska.