Historia IAA w Polsce

Początek działalności Stowarzyszenia

Komitet Organizacyjny polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy powołano w 1991 roku. Komitet prowadził prace nad scaleniem nowo tworzącego się w owym czasie środowiska reklamowego, stworzeniem statutu, misji, nawiązaniem międzynarodowych kontaktów i prawem do używania logo IAA. Zakończyły się one wiosną 1993 r., kiedy to nastąpiła rejestracja Stowarzyszenia.

Pierwsze Walne Zgromadzenie IAA Polska – 16 kwietnia 1993r. – Kino Capitol w Warszawie

Pierwszym, tymczasowym Prezesem IAA była Dorota Walczyk (BBDO), następnie jej miejsce zajął Marek Janicki (McCann Ericson).

Po 6 tygodniach od oficjalnej rejestracji Stowarzyszenia odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie. W warszawskim kinie Capitol spotkali się wówczas uprawnieni członkowie stowarzyszenia (wśród nich: Ewa Cassidy, Mariola Czechowska, Jacek Fronczak, Piotr Gaweł, Marek Janicki, Lech Kaczoń*, Zdzisław Kamiński, Jarosław Klik, Paweł Kowalewski*, Dariusz Kowalski, Paweł Kuczyński, Anna Latomska, Ryszard Lechki, Anna Nietyksza, Sławomir Nowotny, Tomasz Pawlikowski, Tony Podniesiński, Waldemar Rzepecki, Andrzej S. Sala, Zofia Sanejko*, Leszek Stafiej, Marek Tretyn, Lesław Wilk, Steve Vogt).

*członek/członkini Stowarzyszenia aktywny(a) do dzisiaj

W początkowych latach działalności IAA Polska współkreowało proces samoregulacji branży reklamowej w Polsce, m. in. było członkiem założycielem Rady Reklamy  – ciała samoregulacyjnego branży oraz brało aktywny udział w opracowaniu Kodeksu Etyki Reklamy.

Jednym z największych projektów kreacyjnych zrealizowanych przez IAA Polska jest najbardziej rozpoznawalna kampania społeczna – Pij Mleko, Będziesz Wielki.

Kampania pij mleko, będziesz Wielki, rok 2007

Współczesność

W roku 2015 IAA Polska opublikowało raport na temat polskiego rynku reklamy telewizyjnej przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia przez KPMG. Jeden z wniosków wynikających z raportu brzmiał: do 2015 roku PKB Polski nieustannie rosło, ale wartość polskiego rynku reklamy spadała i była to anomalia występująca tylko w naszym kraju.

Konsekwencją wniosków sformułowanych w raporcie było zaproszenie przez zarząd IAA Polska do wspólnej dyskusji na temat kondycji naszego rynku reklamy przedstawicieli wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej: marketerów, audytorów mediowych , domy mediowe i media.

Celem Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska było skatalogowanie głównych hamulców rozwoju rynku reklamy w Polsce, osiągnięcie konsensusu w kwestii działań, jakie powinien podjąć cały rynek, by odblokować jego wzrost.

Dyskusja odbywała się w gronie 25 top managerów podejmujących decyzje w imieniu najważniejszych graczy i największych branż korzystających z reklamy. Wszyscy uczestnicy obrad zdecydowali się przyjąć dokument zatytułowany “Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”.

Jacek Olechowski, Prezes Zarządu IAA Polska, 19 stycznia 2017 r.

Najważniejsze postulaty sformułowane w tym dokumencie to
– wzmocnienie roli CMO w zarządach firm korzystających z reklamy
– opracowanie i wdrożenie dobrych praktyk audytu mediowego
– podwyższenie standardu badań mediowych
– wypracowanie nowego modelu współpracy marketer > audytor mediowy > agencja mediowa > medium

Wdrażanie “Rekomendacji dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020” rozpoczęło się od utworzenia w strukturze IAA Polska Ogólnopolskiej Reprezentacji Marketerów, która po zdefiniowaniu najważniejszych celów, do jakich została powołana zmieniła nazwę na Koalicję Marketerzy dla Lepszych Badań. Ten priorytetowy cel to dostarczenie wszystkim uczestnikom rynku komunikacji marketingowej w Polsce badań lepiej odpowiadających na ich zróżnicowane potrzeby.

Wprawdzie dość szybko osiągnięto porozumienie w sprawie optymalnej metodologii takiego badania (single source), jak również w sprawie sposobu zarządzania nowym badaniem (Joint Industry Committee, czyli konsorcjum mediów, agencji mediowych i marketerów), jednak barierą trudną do sforsowania okazało się pogodzenie rozbieżnych interesów poszczególnych interesariuszy. Proces dochodzenia do konsensusu trwa nadal i w opinii większości rynku, jedynym miejscem, gdzie wypracowanie finalnego porozumienia byłoby możliwe jest IAA Polska, czyli organizacja skupiająca przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces komunikacji marketingowej.

Innym, równie trudnym wyzwaniem okazało się uzgodnienie treści Dobrych praktyk audytu mediowego. Ten projekt zakończył się sukcesem, tj. pod dokumentem podpisali się zarówno przedstawiciele agencji, jak i audytorzy mediowi, którzy do tej pory nie uczestniczyli w żadnych inicjatywach rynkowych.

Wielkie zmiany, i to we wszystkich dziedzinach życia, przyniosła pandemia, m. in. w sposób nieodwracalny zmieniła dotychczasowe modele pracy i komunikacji. Stowarzyszenie dość szybko dostosowało się do pandemicznej rzeczywistości i wykreowało nowe formy komunikacji branżowej, najpierw online’owe dyskusyjne panele interaktywne, a następnie realizowane w studio z udziałem uczestników – IAA POWER HOUR, a także podcasty IAA POWER PODCAST – atrakcyjne formaty wykorzystywane do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

W 2020 i 2021 Stowarzyszenie zaangażowało dużo czasu i środków w obronę pluralizmu w polskich mediach (koncesja dla kanałów TVN) oraz w obronę swobody komunikacji marketingowej („podatek od reklamy”, zakazy reklamy legalnych produktów). Połączone i skoordynowane działania IAA Polska oraz innych organizacji społecznych i branżowych zakończyły się pełnym sukcesem: obroniliśmy wolność słowa i wolność gospodarczą w Polsce.

2021 rok przyniósł również nowy, autorski projekt IAA Polska – pierwszy na polskim rynku program liderski dla branży komunikacji marketingowej: Marketing Masterminds.

Celem programu jest znalezienie i wspieranie w rozwoju marketingowych talentów – osób, które w niedalekiej przyszłości będą liderami najważniejszych projektów i być może zasiądą w zarządach firm. Po pierwszej edycji Programu zebraliśmy wyłącznie pozytywne i entuzjastyczne recenzje.

W roku 2023 roku obchodziliśmy 30-lecie istnienia IAA Polska uświetnione spektakularną Galą, która utrwaliła pozycjonowanie IAA Polska jako najszerszej, najbardziej wpływowej reprezentacji branży marketingowej w Polsce, a jednocześnie organizacji prestiżowej.

Nieustannie angażujemy się w inicjatywy branżowe moderowane przez inne organizacje działające na rzecz branży komunikacji marketingowej. Karta Ochrony Dzieci w Reklamie opracowywana w Radzie Reklamy, której IAA Polska jest członkiem, Koalicja na Rzecz Czystej Informacji i Reklamy zawiązana z inicjatywy Izby Wydawców Prasy czy Biała Księga Komunikacji Marketingowej promowana przez IAA Polska wspólnie z SAR i PSML to tylko wybrane przykłady.

W listopadzie 2023 r. w koalicji branżowej wspólnie z SAR oraz PSML rozpoczęliśmy kampanię promującą dobre praktyki przetargowe: Skuteczny przetarg = skuteczny biznes. Kampanię otwierał spot z udziałem profesjonalnych i branżowych aktorów, który w zabawny sposób pokazuje, jakie praktyki przetargowe odsyłamy już do lamusa.

Aktualnie do IAA Polska należy blisko 200 członków reprezentujących większość najbardziej znanych marek ze wszystkich najważniejszych branż korzystających z reklamy (pełna lista członków znajduje się tutaj).