Isabella Krüger Pawlowski

ISABELLA KRÜGER-PAWLOWSKI

Prezes Zarządu METRO Advertising

Ekspertka strategii rozwoju biznesu. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży reklamy, direct marketingu i specjalistycznej komunikacji dla handlu. Od 2000 r. zarządza METRO Advertising – spółką należącą do koncernu METRO Group, wyspecjalizowaną w produkcji i masowej dystrybucji materiałów i wydawnictw reklamowych oraz realizacji kampanii mediowych dla branży retail. Odpowiedzialna za wprowadzenie spółki do Polski, rozwój biznesu na 11 rynkach europejskich oraz poszerzenie portfolio klientów o podmioty zewnętrzne – największe sieci handlowe w Europie. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, angażując się społecznie w wartościowe projekty. Od 2015 r. Członkini Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, zaangażowana w działania na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych i mentoring biznesowy. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB, gdzie aktywnie wspiera rozwój i standaryzację rynku Direct Marketingu w Polsce. Współpracuje z Europejską Fundacją Oświaty i Kultury, Fundacją Liderek Biznesu, Siecią Przedsiębiorczych Kobiet oraz Klubem SheXO Deloitte. Absolwentka Wydziału Ekonomii Przedsiębiorstw University of Applied Sciences w Würzburgu. Członkini Sądu Dyscyplinarnego IAA Polska od roku 2019.