DOROTA N. HALLER W GLOBALNYCH STRUKTURACH IAA JAKO CZŁONKINI DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION COUNCIL

Data publikacji: 6 lipca, 2023

DOROTA N. HALLER W GLOBALNYCH STRUKTURACH IAA JAKO CZŁONKINI DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION COUNCIL

Do Diversity, Equity and Inclusion Council IAA Global dołączyła Dorota N. Haller, wiceprezeska IAA Polska, CMO, Marketing, Communications and Digital Director w Honor Polska. Udział Polki w pracach rady to nie tylko ważne wyróżnienie, ale także odpowiedzialność za jeden z kluczowych obszarów w misji IAA, jakim jest różnorodność i równość.

Dorota N. Haller jest doświadczoną i nagradzaną ekspertką z dziedziny marketingu i komunikacji. Jest także aktywistką na rzecz równości kobiet i mężczyzn i specjalistką z zakresu DE&I. W 2022 roku zdobyła dyplom University of Cambridge Judge Business School: DEI Strategies for Business Impact.

Od lat z zaangażowaniem działa społecznie jako mentorka, a także podcasterka w swoim autorskim programie „Hallo Haller”. Jako wiceprezeska Zarządu IAA Polska współodpowiada za nowe formaty branżowej dyskusji proponowane przez stowarzyszenie – podcasty w cyklu IAA POWER PODCAST i panele dyskusyjne IAA POWER HOUR. Podczas zeszłotygodniowego Walnego Zebrania Członków IAA Polska, Dorota N. Haller została wybrana do Zarządu Stowarzyszenia na kolejną, już drugą kadencję.

– W IAA wierzymy, że różnorodność, równość i integracja są kluczowymi czynnikami napędzającymi kreatywność, współpracę i innowacje. Bez różnorodności nie moglibyśmy dostarczać innowacyjnych rozwiązań, czy śmiałych, nowatorskich idei. Tym bardziej cieszę się, że działania Global DE&I Council wesprze swą wiedzą i niezwykłą energią Dorota N. Haller – podkreśla Dagmara Szulce, Global Executive Director IAA.

– Czuję się dumna i zaszczycona, dołączając do struktur globalnych IAA. Wierzę, że równość i różnorodność czynią świat lepszym – mówi Dorota N. Haller.
– Z radością zauważam, że środowisko komunikacji marketingowej zwraca coraz większą uwagę na kwestie związane z DE&I, a IAA ma je niejako w swoim DNA i w swojej misji – dodaje.

– Jako IAA chcemy być najbardziej zróżnicowanym i inkluzywnym stowarzyszeniem w branży komunikacji marketingowej na świecie i służyć innym, przede wszystkim naszym członkom i partnerom jako inspiracja w zakresie różnorodności i równości w wielu obszarach – takich jak rasa, religia, płeć, wiek, tożsamość czy orientacja seksualna. Cieszę się, że Dorota wniesie do Rady swoją pasję i doświadczenie – podkreśla Sheba Nandkeolyar, Global Vice President – Diversity, Equity and Inclusion IAA Global, Przewodnicząca DE&I Council IAA Global.

W gronie członkiń i członków DE&I Council IAA Global są: Sheba Nandkeolyar (przewodnicząca z Australii) oraz Kirsty Giordani (Wielka Brytania), Dagmara Szulce (Stany Zjednoczone), Sasan Saeidi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Megha Tata (Indie), Carol Schuster (Stany Zjednoczone), Scott Reed (Stany Zjednoczone), Morana Bakula (Kanada) oraz Dorota N. Haller (Polska).