IAA Polska inicjuje Branżowy Okrągły Stół Influencer Marketingu

Data publikacji: 1 grudnia, 2023

Influencer marketing to obecnie jeden z najszybciej rozwijających się segmentów światowego rynku mediów. Jednak w przeciwieństwie do innych, dłużej funkcjonujących kanałów komunikacji, influencer marketing nie wypracował jeszcze standardów i dobrych praktyk, które pozwalałaby  skutecznie wykluczać patologie. Dlatego jako IAA Polska postanowiliśmy zainicjować Branżowy Okrągły Stół Influencer Marketingu, zapraszając do niego decydentów z największych platform społecznościowych, największych sieci kanałów oraz największych grup reklamowych.

Kluczowe podmioty zaangażowane biznesowo w tym obszarze wspólnie wypracują zestaw podstawowych zasad umożliwiających zrównoważony, etyczny i bezpieczny rozwój tej części rynku komunikacji marketingowej w Polsce. Na zaproszenie odpowiedziały już pozytywnie m. in. YouTube, Meta, Tik Tok, Lifetube, GetHero, indaHash, Dentsu, GroupM, Group One, Havas, Omnicom i Publicis.

Moderatorem dyskusji będą przedstawiciele władz IAA Polska, a wspierać ich będzie kancelaria prawna, która zadba o to, żeby dyskusja była bezpieczna dla jej uczestników i odbywała się z poszanowaniem zasad wolnej konkurencji.

Do końca I kwartału 2024 pod naszą egidą powstanie Kodeks etyki influencer marketingu, w którym określone zostaną zasady współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości – od twórców począwszy, przez platformy i agencje, na klientach i ich systemach implementacji skończywszy.

– Spróbujemy ustalić wspólnie rynkowe standardy, do których będą mogli równać i odnosić się wszyscy interesariusze tego rynku – mówi Jerzy Minorczyk, dyrektor generalny IAA Polska. Kolejnym krokiem będzie poddanie zaproponowanych rozwiązań konsultacjom ze stowarzyszeniami branżowymi, m. in. aby zintegrować je z innymi inicjatywami samoregulacyjnymi, np. z Białą Księgą Komunikacji Marketingowej SKM SAR, pracami Grupy Roboczej ds. Influencer Marketingu IAB Polska czy stanowiskami przyjmowanymi przez Komisję Etyki Rady Reklamy. Celem tych konsultacji zaplanowanych na II kwartał 2024 roku byłoby również zbudowanie świadomości i akceptacja przez branżę zasad składających się na Kodeks Etyki Influencer Marketingu – dodaje.