IAA Polska partnerem konferencji „Ścieżki wzrostu dla branży farmaceutycznej”

Data publikacji: 6 kwietnia, 2017

Na konferencji zorganizowanej przez  Kantar Healthcare omawiano prognozy ekspertów i praktyków branżowych na temat trendów w postawach konsumentów oraz wyzwań, z jakimi w nadchodzących latach zmierzy się największy reklamodawca w Polsce – branża farmaceutyczna.

Dyskutowano m.in. o możliwościach stworzenia tzw. loved brand. Omawiano również sposoby budowania rynkowej pozycji w dłuższej perspektywie w obliczu szybkiej komercjalizacji i intensywnej komunikacji na rynku leków bezreceptowych. Eksperci Kantar Healthcare dzielili się doświadczeniami dotyczącymi realizacji procesów przechodzenia z rynku leków receptowych (Rx) na OTC oraz  wskazówkami na temat tradycyjnej i cyfrowej komunikacji marketingowej w tych obszarach.

W trakcie konferencji kolportowano raport przygotowany przez Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym opisano potencjalne skutki gospodarcze wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety. Raport, który powstał we współpracy z  IAA Polska, IAB, SKM SAR, Radą Reklamy, Konfederacją Lewiatan oraz Krajową Izbą Gospodarczą nawiązywał do rekomendacji sformułowanych przez zespół ds. uregulowania reklamy leków powołany przez Ministra Zdrowia. Zespół postulował wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Zakaz taki wg IBnGR miałby negatywne konsekwencje w wielu obszarach gospodarki oraz byłby niekorzystny także dla pacjentów.

W ocenie IBnGR alternatywą dla regulacji prawnych wprowadzających restrykcyjny zakaz reklamy leków OTC jest skuteczna samoregulacja wypracowana wspólnie przez branże: farmaceutyczną oraz komunikacji marketingowej.

Więcej o konferencji Kantar Healthcare.

Więcej o raporcie IBnGR na temat gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety: tutaj