IAA Polska sygnatariuszem Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej

Data publikacji: 24 listopada, 2017

24 listopada br. przedstawiciele wszystkich organizacji zaangażowanych w Dialog Branżowy podpisali Białą Księgę Komunikacji Marketingowej. W imieniu IAA Polska podpis złożył Prezes Jacek Olechowski.

Celem Dialogu Branżowego było stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz ustalenie najlepszych standardów współpracy i narzędzi przetargowych w sposób uwzględniający równość i partnerstwo biznesowe stron oraz najwyższą możliwą efektywność w zakupach marketingowych. Biała Księga to pierwszy z dziewięciu rozdziałów w postaci uogólnionych wytycznych i rekomendacji na bazie pracy 8 grup opracowujących zasady dla wybranych kategorii marketingowych (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,). Zawiera zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją.

Każdy kolejny rozdział będzie odnosił się do wytycznych z pierwszego rozdziału, a w razie odstępstw od głównych rekomendacji zachowa własne zapisy i specyficzne narzędzia przetargowe (zgodnie z ustaleniami 8 grup ekspertów). W każdym rozdziale znajdą się wytyczne w formie opisowej oraz narzędzia przetargowe (wzory dokumentów).

Podpisanie Białej Księgi komentowali uczestnicy spotkania:

Szymon Gutkowski, Prezes Stowarzyszenia SAR: „Pierwszym dużym sukcesem projektu już dziś jest to, że tak wiele kompetentnych i zajętych osób z branży , zarówno ze strony agencji jak i reklamodawców  znalazło czas, aby usiąść przy jednym stole i stworzyć Białą Księgę, która ma służyć interesom obydwu stron”.

Mariusz Gerałtowski, Prezes PSML: „Manual przetargowy buduje efektywność procesów, przez co prowadzi do obniżenia kosztów. Równie ważne jest jednak budowanie mechanizmów zaufania między reklamodawcą a agencją”.

Jacek Olechowski, Prezes IAA Polska: „Z przekonaniem składamy podpis pod tym dokumentem, ponieważ wierzymy, że Biała Księga przyczyni się do uczynienia relacji biznesowych w branży komunikacji marketingowej bardziej transparentnymi i pozytywnie wpłynie na efektywność, co jest zgodne z celami, jakie stawiamy sobie w IAA Polska”.

Podpisy złożyli przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w trwającym od dwóch lat Dialogu Branżowym: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML – organizatorzy Dialogu, a także IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, IAB Polska Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, ZFPR – Związek Firm Public Relations, KAE Klub Agencji Eventowych SAR, SOIT – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel oraz SBE Stowarzyszenie Branży Eventowej.

W dyskusji nad projektem wzięło udział 41 ekspertów ze strony agencji oraz 41ekspertów ze strony reklamodawców. W spotkaniach otwartych uczestniczyło łącznie 220 osób.

Kolejne rozdziały Białej Księgi zostaną opublikowane jeszcze w grudniu 2017 r. oraz styczniu i marcu 2018 r.

IAA Polska sygnatariuszem Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej

Jacek Olechowski prezes IAA Polska – podpisanie Białej Księgi

Dialog Branżowy

IAA Polska sygnatariuszem Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej