IAA Polska udzieli wsparcia inicjatywie „Marketerzy dla Lepszych Badań”

Data publikacji: 11 czerwca, 2019

Marketerzy_dla_Lepszych_badan

Marketerzy zaangażowani w proces poprawy standardu badań mediów w Polsce utworzyli koalicję pod nazwą „Marketerzy dla Lepszych Badań”. Celem porozumienia jest umożliwienie reklamodawcom zadbania o poszanowanie ich potrzeb w procesie tworzenia nowego systemu badań. Inicjatorami powstania Koalicji są członkowie kurii marketerów IAA Polska, głównie Ci, którzy uczestniczyli w rozmowach dotyczących nowego systemu badań mediów w Polsce od samego początku, od pierwszych spotkań w ramach inicjatywy Reklamowy Okrągły Stół IAA Polska, ale projekt integruje wszystkich marketerów zaangażowanych i chcących zaangażować się w jego realizację, nie tylko członków IAA Polska.

Najważniejsze informacje o projekcie: CEL

Nadrzędnym celem działania Koalicji jest zapewnienie marketerom wpływu na proces tworzenia się nowego standardu badań mediów, który w założeniu ma pomóc im w eliminowaniu nieefektywnych kosztów komunikacji z rynkiem i podnieść zwrot z inwestycji reklamowych. Powstanie Koalicji ma także umożliwić wszystkim zainteresowanym reklamodawcom dostęp do aktualnych informacji na temat postępów prac.

Koalicja „Marketerzy dla Lepszych Badań” w pierwszej kolejności zamierza:

  1. Sformułować stanowisko, na ile koncepcja realizacji projektu, której przedstawienie zadeklarowali przedstawiciele mediów, realizuje specyficzne potrzeby i oczekiwania reklamodawców.
  2. Ustalić w porozumieniu z mediami oraz środowiskiem agencji mediowych realny harmonogram prac przygotowawczych oraz tryb konsultacji założeń ze stroną zakupową.
  3. Określić zakres współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (czy i w jakiej formie należy skorzystać z dorobku badawczego Regulatora?)
  4. Zmobilizować media do zaprezentowania pożądanej przez nie architektury Joint Industry Commitee, zaproponować optymalny model podejmowania decyzji w JIC uwzględniający oczekiwania wszystkich interesariuszy, m. in. marketerów.
  5. Doprowadzić do konsensusu w sprawie docelowego modelu finansowania badania.

UCZESTNICY

Projekt integruje wszystkich marketerów zaangażowanych i chcących zaangażować się w proces poprawy standardu badań konsumpcji mediów w Polsce, nie tylko członków IAA Polska. Inicjatorzy koalicji chcą działać na rzecz podnoszenia standardów, wg których działa cały rynek, dlatego zakładają, że wszyscy zaangażowani w ten projekt będą występowali jako osoby fizyczne, wybitni specjaliści, a nie reprezentanci swoich firm.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO INICJATYWY?

Do Koalicji „Marketerzy dla Lepszych Badań” może dołączyć każdy marketer i nie wiąże się to z żadnymi kosztami. Wystarczy skontaktować się z Biurem IAA Polska (dane kontaktowe poniżej) i wyrazić chęć uczestniczenia w konsultacjach oraz zgodę na otrzymywanie informacji związanych z projektem “Marketerzy dla Lepszych Badań”.

Kontakt mailowy: r.jakubowski@iaa.org.pl, j.minorczyk@iaa.org.pl, k.malek@iaa.org.pl
Kontakt telefoniczny: 663-244-612 (Katarzyna Małek, PR Manager IAA Polska)