IAA Polska zwraca się do największych reklamodawców z ofertą powołania wspólnej reprezentacji marketerów.

Data publikacji: 26 września, 2017

26 września zakończyła się pierwsza tura konsultacji IAA Polska z dyrektorami marketingu największych reklamodawcówGospodarzami spotkań byli Bartosz Dobrzyński i Rafał Jakubowski reprezentujący w zarządzie marketerów oraz prezes Stowarzyszenia Jacek Olechowski. Tematem były inicjatywy, które IAA Polska zamierza zrealizować wspólnie z marketerami w najbliższych miesiącach i latach, dotyczące wspólnej reprezentacji marketerów, ustanowienia nowego standardu badań mediowych oraz budowy prestiżu zawodu dyrektora marketingu. Relacja video ze spotkania.

IAA Polska turns to the largest advertisers with an offer to appoint a joint representation of marketers.

Na zdjęciu od lewej: Bartosz Dobrzyński, Jacek Olechowski, Rafał Jakubowski

W Śniadaniach Marketerów udział wzięła prawie połowa dyrektorów marketingu z pierwszej setki największych polskich reklamodawców reprezentujących takie marki jak: USP Zdrowie, GSK Consumer Healthcare, Hasco-Lek, Carrefour, P&G, Wedel, Maspex, Storck, Ferrero, Lactalis, Carlsberg, Żywiec, Coca-Cola,  Media Markt, Saturn, LG Electronics, P4 Play, BZ WBK, PKO BP, mBank, Allianz, ShowMax, Uber, Mastercard, Fiat, a także szefowie mediów, domów mediowych, agencji reklamowych i badawczych: Facebook, Google, Polsat, Eurozet, 4Fun Media, RASP, Bauer Media, Agora, Grey, Havas Media, WPP, Nielsen, GfK, Gemius.

IAA Polska turns to the largest advertisers with an offer to appoint a joint representation of marketers.
IAA Polska turns to the largest advertisers with an offer to appoint a joint representation of marketers.

Spotkania z dyrektorami marketingu to realizacja zobowiązań wynikających z dokumentu wypracowanego przez uczestników ubiegłorocznych obrad Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska – cyklu 25 debat z udziałem przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej: marketerów, audytorów, domów mediowych, agencji i mediów. Ów dokument, czyli „Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy” to lista postulatów adresowanych do całego rynku, których realizacja może skierować branżę usług marketingowych na ścieżkę stałego, dynamicznego wzrostu.

Zarząd IAA Polska zwrócił się do marketerów z zapytaniem o chęć współuczestnictwa w realizacji tych postulatów, ponieważ pierwszą rekomendacją jest powołanie do życia wspólnej reprezentacji największych reklamodawców. To od nich, jako finansujących cały rynek usług marketingowych zależeć będzie, czy inne zmiany postulowane w „Rekomendacjach …” uda się w prowadzić w życie. Tymczasem marketerzy nie mają w Polsce swojej reprezentacji od ponad 10 lat.

Z bardzo pozytywną reakcją spotkała się oferta IAA Polska oddania do dyspozycji marketerów aktualnych zasobów Stowarzyszenia po to, by powołali reprezentację marketerów jako samodzielną kurię w IAA Polska.

IAA Polska turns to the largest advertisers with an offer to appoint a joint representation of marketers.

Na zdjęciu od lewej: Maciej Herman, Tomasz Domański, Aleksander Czepelewski, Joanna Chmielewska-Michalczyk, Wojciech Piwocki

IAA Polska turns to the largest advertisers with an offer to appoint a joint representation of marketers.

na zdjęciu od lewej: Michał Podogrodzki, Justyna Porębska, Małgorzata Węgierek, Elżbieta Gorajewska, Marzena Siemińska, Daniel Czok, Izabela Albrychiewicz

Jedną z postulowanych zmian jest polepszenie standardu badań mediowych i zmiana sposobu finansowania tych badań. Praktycznie wszyscy uczestnicy „Śniadań Marketerów” byli zgodni, że realizacja badań mediowych w taki sposób, iż będą one lepiej służyły ocenie efektywności inwestowania środków przeznaczonych na reklamę to absolutny priorytet dla całej branży.

Najwięcej czasu uczestnicy spotkań poświęcili na dyskusję o sposobach i metodach budowania silnej pozycji i prestiżu dyrektora marketingu w przedsiębiorstwie. We współpracy z przedstawicielami całego środowiska komunikacji marketingowej, IAA Polska zamierza podjąć próbę opracowania kryteriów wyłaniania CMO Roku. W założeniu nagroda ma budować prestiż zawodu dyrektora marketingu wobec innych interesariuszy w przedsiębiorstwach, przede wszystkim wobec CEO. Uczestnicy spotkań zastanawiali się jak wzbogacić katalog działań służących osiągnięciu tego celu.

W najbliższych tygodniach odbędzie się druga seria spotkań IAA Polska z CMOs, podczas których Stowarzyszenie zaprezentuje listę planowanych przedsięwzięć, uwzględniającą sugestie zgłaszane podczas Śniadań Marketerów.

Relacja ze spotkań:

IAA Polska turns to the largest advertisers with an offer to appoint a joint representation of marketers.