Marketing Masterminds, czyli kto?/

W każdej firmie są takie osoby.
Charyzmatyczne, potrafią przewodzić zespołem.
Kreatywne, zawsze mają inspirujące pomysły, a dzięki przenikliwości właściwie oceniają sytuację, w której się znajdują.
Osiągnęły już pierwsze sukcesy i mają apetyt na więcej, ciągle chcą się rozwijać.

To właśnie Marketing Masterminds.
Top management wskazuje ich jako przyszłych członków zarządów i liderów najważniejszych projektów w branży.

Dlaczego warto wziąć udział w programie?/

 • Indywidualna ścieżka rozwoju, opracowana przez niezależną agencję executive search, przygotowująca do roli lidera przyszłości
 • Mentoring prowadzony przez kluczowe osoby z branży
 • Wymiana wiedzy, pomysłów i doświadczeń ze wszystkimi członkami programu
 • Kontakty stymulujące rozwój osobisty i zawodowy
 • Udział w eventach branżowych, lokalnych i międzynarodowych

Jak to działa?/

 • Członkowie IAA Polska nominują do programu osoby ze swojego otoczenia, mogą, ale nie muszą to być pracownicy ich organizacji.
  Lista członków:
  https://iaa.org.pl/czlonkowie-stowarzyszenia/
 • Niezależna agencja executive search przeprowadza proces rekrutacji. Przygotowuje rekomendacje dla Kapituły Programu.
 • Spośród kandydatur, Rada wybiera kilkanaście osób, które stworzą rocznik programu. Stowarzyszenie dołoży starań aby zapewnić różnorodność grupy.
 • Marketing Masterminds stają się członkami IAA Polska na 2 lata trwania programu.

Informacje o programie: www.iaa.org.pl/mm

Więcej informacji:/

Monika Strogulska-Dwojak

PR Manager
e-mail: m.strogulska@iaa.org.pl
tel.: +48 507 977 686