Jak inspirujemy liderów marketingu w programie Marketing Masterminds?

Data publikacji: 29 czerwca, 2022

Od roku poprzez różnorodne aktywności wspieramy rozwój marketingowych talentów w programie Marketing Masterminds.

Z pomocą agencji Antal, Partnera programu, w toku testów i wywiadów kompetencyjnych, ze 119 nominowanych kandydatów wybraliśmy 13 uczestników programu z mediów, agencji i działów marketingu reklamodawców.

Jak ich inspirujemy? Podsumowujemy pierwszy rok programu.

1. Zorganizowaliśmy 4 spotkania „inside the boardroom”:

  • z Katarzyną Kieli, president and managing director Warner Bros/ Discovery w Polsce oraz CEO TVN,
  • Wojciechem Sobierajem, CEO Aion Banku, a także założycielem i byłym prezesem Alior Banku,
  • Jarkiem Ziębińskim, ekspertem branżowym z 30-letnim doświadczeniem m.in. jako CEO Publicis Groupe Northern&Central Europe,
  • Moniką Żochowską i Ewą Dudzic, inspirującymi twórczyniami marki Glov.

2. Zapraszaliśmy uczestników na warsztatowe sesje know-how sharingowe.

  • O przywództwie i inspiracyjnej roli lidera opowiadał uczestnikom Jacek Poświata, Partner Zarządzający Bain Poland & CEE.
  • Zaś marka osobista i kompetencje przyszłości były tematem warsztatów przeprowadzonych dla grupy przez ekspertów z Antal.

3. Pozyskaliśmy grono wybitnych ekspertów/ mentorów do programu, którzy pracują z uczestnikami indywidualnie, prowadząc cykle sesji mentoringowych (od grudnia 2021 do teraz). „Parowania” uczestników z mentorami dokonaliśmy wspólnie z Fundacją Mentors4Starters.

W gronie mentorów programu są: Sylwia Chada, General manager TikTok w Polsce i Europie Centralnej, Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający Wedel, Stanisław JanowskiPrezes Zarządu Telewizji Polsat, Igor KaleńskiPrezes BBDO Polska, Global e-commerce Lead w Molecular BBDO, Magdalena Kotlarczyk, Country Director Google Poland, Jacek OlechowskiCEO MediaCap, Marcin PeryCEO Gemius, Piotr PiętkaCEO Publicis Groupe w Polsce, na Ukrainie i w krajach bałtyckich, Wojciech Sobieraj, CEO Aion Bank,Agnieszka Sora,Regional Consulting Lead NCE GfK, Donata WolińskaCMO L’Oreal Poland Baltic HUB, Tadeusz ŻórawskiGlobal e-commerce Strategy Director w Molecular BBDO oraz Dorota ŻurkowskaCzłonkini Zarządu TVN Grupa Discovery.

4. Pomagamy Marketing Masterminds budować markę osobistą podczas wystąpień publicznych.
Nasi uczestnicy m.in. wzięli udział w panelach dyskusyjnych:
– IAA Polska, moderator: Jacek Olechowskiobserwacjami o tym, czego nie dostrzegają obecni branżowi liderzy dzielili się: Sylwia Tygielska, Karolina Zagórska, Adrian Roman oraz Radosław Wierzbiński (link: https://youtu.be/6bUx2oPXRgw)
– Golden Marketing Conference w Poznaniu, moderatorka: Karolina Niementowska – o roli reklamy tradycyjnej mówili: Anna Kuropatwa, Olga Barańska, Maciej Osajda oraz Rafal Szablicki (link: https://youtu.be/9y0NmxU1qsE)

5. Marketing Masterminds są już formalnie członkami IAA Polska, uczestniczą w naszych walnych zebraniach i różnych innych branżowych wydarzeniachrozszerzając swoją sieć kontaktów.

6. Stwarzamy również możliwości realnego wpływu na branżę, dając uczestnikom przestrzeń na realizację konkretnych projektów, które są już w toku i odpowiedzą na konkretne branżowe potrzeby.

7. Dbamy też o integrację grupy. Zorganizowaliśmy koktajl zapoznawczy, wspólne wyjścia, liczne spotkania warsztatowe mniejszych grup projektowych, a prawdopodobnie we wrześniu odbędzie się dwudniowy wyjazd integracyjno-warsztatowy.

Nasz program jest dwuletni. Pierwsza edycja zakończy się w pierwszej połowie 2023 roku. Realizujemy ją we współpracy z Partnerami: TVN Media, Mediacap, TikTok i AntalNiebawem ruszą przygotowania do kolejnej edycji – stay tuned.

Więcej informacji na www.marketingmasterminds.pl