Deklaracja IAA Polska w sprawie wykorzystywania motywów patriotycznych w reklamie.

Data publikacji: 17 sierpnia, 2017

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy ze smutkiem i zażenowaniem odnotowuje kolejne przykłady niefrasobliwości marketerów i firm reklamowych, które Ich obsługują.

Reklama napoju energetycznego to nie jedyny przykład komunikacji reklamowej, która bulwersuje i oburza. Równie niefortunne było przywołanie motywu Powstania Warszawskiego w reklamie dostawcy energii oraz autopromocyjna grafika kanału telewizyjnego z „przerobionym” napisem z bramy do obozu zagłady Auschwitz.

Gdy dwa lata temu inny marketer wykorzystał zdjęcie, na którym koledzy nieśli opozycjonistę postrzelonego przez ZOMO w 1982 roku, jako ilustrację „żartobliwego” linera wyraziliśmy nadzieję, że „ wszyscy: marketerzy, agencje reklamowe i media […] wykażemy się odpowiedzialnością i podejmiemy wysiłki, min. w zakresie edukacji i uwrażliwienia własnych pracowników, aby branża i środowisko reklamowe nie były oceniane przez pryzmat takich zdarzeń, jak to, które aktualnie bulwersuje opinię publiczną”. Niestety, tak się nie stało.

Dziś deklarujemy, że IAA Polska, jako członek Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy będzie dążyło do upowszechnienia usługi copy advice świadczonej przez biuro Rady Reklamy, polegającej na ocenie zgodności planowanego przekazu reklamowego z obowiązującym prawem i Kodeksem Etyki Reklamy oraz do uruchomienia innych działań edukacyjnych przez Radę Reklamy, jako instytucję kształtującą standardy etyczne w reklamie.

Wszyscy odpowiadamy za to, jaka jest i jaka będzie reputacja naszej branży, jej postrzeganie przez środowiska opiniotwórcze i społeczeństwo, dlatego wierzymy, że naszą propozycję poprą inne stowarzyszenia skupiające marketerów i twórców reklamy.