Podsumowanie 2015 roku w IAA Polska: wydanie raportu na temat rynku reklamy tv, kilkunastu nowych członków

Data publikacji: 20 grudnia, 2015

Raport KPMG

3 grudnia 2015r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie zarządu IAA Polska. W trakcie spotkania dokonaliśmy podsumowania naszej działalności w 2015 roku oraz omówiliśmy cele strategiczne na kolejne kwartały. Był to także odpowiedni moment na uaktualnienie listy członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce.

W pierwszej połowie 2015roku odnotowaliśmy znaczący wzrost liczby członków wspierających IAA Polska. W lutym zarząd zadecydował o przyjęciu Discovery Polska Sp. z o. o. oraz ZPR Media S.A. , w kwietniu status członka wspierającego przyznano P4 Sp. z o. o., Bankowi Zachodniemu WBK S. A. i domowi mediowemu Universal McCann Sp. z o. o. Od maja członkami wspierającymi są także Media Saturn Holding Sp. z o. o., Carat Polska Sp. z o. o. oraz Group One S.A. W czerwcu zarząd przegłosował przyjęcie AGB Nielsen Media Research Sp. z o. o., a w sierpniu Google Poland Sp. z o. o. oraz Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o. o. Poza tym kilka osób przystąpiło do Stowarzyszenia w charakterze członków zwyczajnych. Łącznie w grudniu 2015 roku Stowarzyszenie liczyło 59 członków.

Drugą połowę roku zdominowała publikacja raportu „Polski rynek reklamy telewizyjnej na tle wybranych ryków w Europie. Perspektywy rozwoju i zagrożenia” przygotowanego na zlecenie IAA Polska przez KPMG. Dyskusja tez sformułowanych w raporcie skłoniła zarząd IAA Polska do podjęcia decyzji o zorganizowaniu spotkania przedstawicieli wszystkich interesariuszy działających na rynku usług marketingowych. Media nazwały to spotkanie „reklamowym okrągłym stołem”.