Walne Zebranie IAA Polska 2016

Podsumowanie minionego roku przez walne zgromadzenie IAA Polska

9 maja odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie IAA Polska. Międzynarodowego

Stowarzyszenia Reklamy, na którym podsumowano działalność organizacji w roku 2015.

Głównym punktem była prezentacja sprawozdania merytorycznego przez prezesa IAA Polska

Jacka Olechowskiego oraz dyrektora generalnego Jerzego Minorczyka.

 

Najważniejszym projektem sfinalizowanym w roku 2015 był raport na temat cen reklam

telewizyjnych. Jego prezentacja odbyła się 29 września w obecności ok. 70 zaproszonych

osób reprezentujących zarządy domów mediowych, mediów i marketerów. Efektem

konferencji prasowej oraz spotkań indywidulnych z dziennikarzami były publikacje

w mediach branżowych i ogólnotematycznych, a także cover story w PB, przekrojowe

opracowanie w MMP, duży tekst w DGP i in.

 

Najbardziej wartościowym efektem publikacji raportu była jednak dyskusja o hamulcach

rozwoju polskiego rynku reklamy. Pod jej wpływem zarząd IAA Polska podjął decyzję

o rozpoczęciu prac koncepcyjnych nad formułą ogólnośrodowiskowej debaty, w trakcie której

spróbowalibyśmy wspólnie skatalogować te hamulce, a potem – również wspólnie –

sformułować rekomendacje dla naszej branży na najbliższe lata. W ten sposób po odbyciu

kilkudziesięciu spotkań i rozmów z potencjalnymi uczestnikami takiej debaty powstała

koncepcja „reklamowego okrągłego stołu” realizowana w roku 2016.

 

Po prezentacji efektów cyklicznych, standardowych aktywności Stowarzyszenia,

m. in. dotyczących powiększania się bazy członków Stowarzyszenia, zaprezentowano uczestnikom

walnego zebrania plany przedsięwzięć na rok 2016 i na lata następne.

 

Rada nadzorcza IAA Polska podziękowała zarządowi za wkład w rozwój Stowarzyszenia,

przede wszystkim za podjęcie się bardzo ambitnych zadań, jakimi były i są: wydanie raportu

na temat cen reklam telewizyjnych oraz organizacja debaty na temat perspektyw

rozwojowych polskiego rynku reklamy z udziałem kluczowych uczestników procesu

komunikacji marketingowej w Polsce. W konkluzji Rada Nadzorcza udzieliła absolutorium

zarządowi.

iaa_1

Patrycja Banasik, Jerzy Minorczyk, Jacek Olechowski, Jacek Trusiński, Jacek Szymczyk, Aleksander Śmigielski, Marcin Gudowicz i Anna Jakubowski

iaa_2

Paweł Kowalewski i Jakub Potrzebowski

iaa_3

Janusz Kurek, Krzysztof Gmyrek i Lech Kaczoń

iaa_4

Anna Jakubowski, Izabela Albrychiewicz, Grzegorz Kossakowski i Arkadiusz Marszałek

iaa_5

Katarzyna Łakińska i Magdalena Brzezińska

iaa_6

Ewa Rosiewicz, Katarzyna Sudbury i Paweł Kowalewski