Podsumowanie minionego roku przez walne zgromadzenie IAA Polska

Data publikacji: 10 maja, 2016

Walne Zebranie IAA Polska 2016

9 maja odbyło się zwyczajne walne zgromadzenie IAA Polska. Międzynarodowego

Stowarzyszenia Reklamy, na którym podsumowano działalność organizacji w roku 2015.

Głównym punktem była prezentacja sprawozdania merytorycznego przez prezesa IAA Polska

Jacka Olechowskiego oraz dyrektora generalnego Jerzego Minorczyka.

Najważniejszym projektem sfinalizowanym w roku 2015 był raport na temat cen reklam telewizyjnych. Jego prezentacja odbyła się 29 września w obecności ok. 70 zaproszonych osób reprezentujących zarządy domów mediowych, mediów i marketerów. Efektem konferencji prasowej oraz spotkań indywidulnych z dziennikarzami były publikacje w mediach branżowych i ogólnotematycznych, a także cover story w PB, przekrojowe opracowanie w MMP, duży tekst w DGP i in.

Najbardziej wartościowym efektem publikacji raportu była jednak dyskusja o hamulcach rozwoju polskiego rynku reklamy. Pod jej wpływem zarząd IAA Polska podjął decyzję o rozpoczęciu prac koncepcyjnych nad formułą ogólnośrodowiskowej debaty, w trakcie której spróbowalibyśmy wspólnie skatalogować te hamulce, a potem – również wspólnie – sformułować rekomendacje dla naszej branży na najbliższe lata. W ten sposób po odbyciu kilkudziesięciu spotkań i rozmów z potencjalnymi uczestnikami takiej debaty powstała koncepcja „reklamowego okrągłego stołu” realizowana w roku 2016.

Po prezentacji efektów cyklicznych, standardowych aktywności Stowarzyszenia, m. in. dotyczących powiększania się bazy członków Stowarzyszenia, zaprezentowano uczestnikom walnego zebrania plany przedsięwzięć na rok 2016 i na lata następne.

Rada nadzorcza IAA Polska podziękowała zarządowi za wkład w rozwój Stowarzyszenia, przede wszystkim za podjęcie się bardzo ambitnych zadań, jakimi były i są: wydanie raportu na temat cen reklam telewizyjnych oraz organizacja debaty na temat perspektyw rozwojowych polskiego rynku reklamy z udziałem kluczowych uczestników procesu komunikacji marketingowej w Polsce. W konkluzji Rada Nadzorcza udzieliła absolutorium zarządowi.

Podsumowanie minionego roku przez walne zgromadzenie IAA PolskaPatrycja Banasik, Jerzy Minorczyk, Jacek Olechowski, Jacek Trusiński, Jacek Szymczyk, Aleksander Śmigielski, Marcin Gudowicz i Anna Jakubowski

Podsumowanie minionego roku przez walne zgromadzenie IAA PolskaPaweł Kowalewski i Jakub Potrzebowski

Podsumowanie minionego roku przez walne zgromadzenie IAA PolskaJanusz Kurek, Krzysztof Gmyrek i Lech Kaczoń

Podsumowanie minionego roku przez walne zgromadzenie IAA PolskaAnna Jakubowski, Izabela Albrychiewicz, Grzegorz Kossakowski i Arkadiusz Marszałek

Podsumowanie minionego roku przez walne zgromadzenie IAA PolskaKatarzyna Łakińska i Magdalena Brzezińska

Podsumowanie minionego roku przez walne zgromadzenie IAA PolskaEwa Rosiewicz, Katarzyna Sudbury i Paweł Kowalewski