Prezentacja raportu nt. gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety.

Data publikacji: 19 grudnia, 2016

19 grudnia 2016 roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową zaprezentował opracowanie dotyczące gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety.
Raport powstał na zlecenie organizacji branżowych reprezentujących branżę komunikacji marketingowej: IAA Polska, IAB, SKM SAR, Rady Reklamy, Konfederacji Lewiatan przy współpracy

z Krajową Izbą Gospodarczą.

lead

Autorzy raportu nawiązują do wyników prac i rekomendacji powołanego przez Ministra Zdrowia w czerwcu br.   Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Największe kontrowersje budzi wyartykułowana w roboczej wersji Raportu rekomendacja wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety.

Wskazują również na szereg poważnych konsekwencji dla budżetu,
dla poszczególnych branż i dla konsumentów:

 • Krajowy rynek farmaceutyczny skurczy się o ok. 12,9 procent.
 • Wpływy budżetowe z tytułu podatków zmaleją o ok. 65 mln złotych.
 • Krajowe przedsiębiorstwa farmaceutyczne w pierwszej kolejności ograniczą wydatki na innowacje
  oraz badania i w konsekwencji stracą udziały w rynku na rzecz podmiotów zagranicznych.
 • Za leki i suplementy sprowadzane z zagranicy pacjenci zapłacą o kilkadziesiąt procent więcej
 • Przychody branży reklamowej i mediów spadną o ok. 10 procent, mediów publicznych o kilkanaście procent

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową rekomenduje rezygnację z koncepcji zakładającej wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety. Zakaz taki miałby negatywne konsekwencje w wielu obszarach gospodarki oraz byłby niekorzystny dla pacjentów. Alternatywą wydaje się skuteczniejsze egzekwowanie istniejących już przepisów i rozwiązań prawnych oraz doprecyzowanie w zakresie reklamy suplementów diety
w sposób, który uniemożliwi działania sprzeczne z interesem konsumentów.
Ważnym elementem funkcjonowania rynku reklamy leków i suplementów diety powinny stać się kodeksy samoregulacyjne.

Problem nieetycznych, wprowadzających w błąd reklam suplementów diety jest problemem realnym, który należy rozwiązać. Zdaniem IBnGR do tego celu przybliżają nas niektóre rekomendacje Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia,
min.:

 • zakaz używania marek parasolowych dla produktów leczniczych i suplementów diety/wyrobów medycznych
 • wprowadzenie obowiązkowego komunikatu (ostrzeżenia) w każdej reklamie, informującego o statusie produktu (lek czy suplement),
 • wprowadzenie ograniczeń w możliwości prowadzenia reklamy analogicznych jak przy reklamie leków (np. zakaz wykorzystywania w reklamie wizerunku osób wykonujących zawód medyczny, naukowców i osób znanych publicznie),
 • wprowadzenie zakazu reklamy leków i suplementów diety w kanałach tematycznych
  przeznaczonych dla dzieci oraz w innych kanałach pomiędzy programami skierowanymi do dzieci
 • ograniczenie czasowe ilości reklam produktów z danej kategorii w jednym bloku reklamowym
  lub w godzinowym limicie reklam
 • wprowadzenie zasady odpowiedzialności podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu za materiały reklamowe zlecone do emisji/publikacji

ibngr-raport-dotyczacy-gospodarczych-skutkow-wprowadzenia-zakazu-reklam-lekow-otc-i-suplementow-diety

Prezentacja raportu nt. gospodarczych skutków wprowadzenia zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety.

Poniżej zamieszczamy linki do wybranych relacji i artykułów, które ukazały się po konferencji:

http://www.admonkey.pl/raport-dotyczacy-gospodarczych-skutkow-wprowadzenia-zakazu-reklamy-lekow-otc-suplementow-diety-47962.html

http://www.marketing-news.pl/message.php?art=48620

http://iab.org.pl/aktualnosci/raport-dotyczacy-gospodarczych-skutkow-wprowadzenia-zakazu-reklamy-lekow-otc-i-suplementow-diety/

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/zakaz-reklamy-lekow-i-suplementow,74,0,2221898.html

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ibngr-wskutek-zakazu-reklamy-lekow-i-suplementow-niektore-media-moga-upasc

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/zakaz-reklamy-lekow-otc-i-suplementow-diety-spowod,9924

http://businessinsider.com.pl/media/skutki-zakazu-reklam-w-mediach/wvxe026

http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/ministerstwo-szykuje-zmiany-w-zakresie-reklamy-lekow,2442910,4199,strona,1,s,1,f,a,r,121545684

http://www.fakt.pl/pieniadze/prawo/pis-moze-zakazac-reklam-lekow-bez-recepty-i-suplementow-diety-jakie-konsekwencje/l6kycyy

https://pulsbiznesu.pb.pl/premium/4651899,44338,leki-i-suplementy-finansuja-media

http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/wskutek-zakazu-reklamy-lekow-i-suplementow-niektore-media-moga-upasc,138408.html

http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/ibngr-na-zakazie-reklamy-lekow-apteki-straca-1-9-mld-zl,17616.html

http://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/IBnGR-o-skutkach-zakazu-reklam-lekow-OTC-i-suplementow-diety,168544,6.html

https://www.wiadomoscihandlowe.pl/drukujpdf/artykul/9924

http://mmp24.pl/artykuly/194694,zakaz-reklam-lekow-i-suplementow-moze-skutkowac-10-proc-redukcja-przychodow-branzy-reklamowej

http://www.egospodarka.pl/137818,Co-przyniesie-zakaz-reklamy-lekow-OTC-i-suplementow,1,39,1.html