Jerzy Minorczyk

Jerzy Minorczyk

Dyrektor Generalny

W mediach pracuje od roku 1992, najpierw jako handlowiec i dyrektor ds. marketingu w oddziale regionalnym Gazety Wyborczej, następnie w ośrodku regionalnym TVP S.A., a od roku 1999 – w centrali Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie. Przez kolejne lata pełnił funkcje dyrektora, dyrektora wydawniczego lub dyrektora marketingu i reklamy w tygodnikach telewizyjnych, tygodnikach opinii oraz w periodyku branżowym Media Marketing Polska. Jerzy Minorczyk był również dyrektorem I i II edycji licencyjnego programu marketingowego „Produkt Roku” dedykowanego innowacyjnym produktom FMCG oraz współuczestniczył w launchu projektu non profit „Kino za Rogiem” – sieci nowoczesnych, kameralnych kin społecznościowych zlokalizowanych poza dużymi ośrodkami miejskimi. Filolog polonista, absolwent organizacji i zarządzania oraz podyplomowych studiów marketingu, promocji i reklamy.