Wyłączenie pasma FM – stanowisko IAA Polska

Data publikacji: 13 września, 2022

W związku z ogłoszeniem przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji konsultacji projektu stanowiska KRRiT w sprawie rezygnacji z rozpowszechniania programów radiowych w technologii analogowej w paśmie FM oraz wyznaczenia terminu wyłączenia emisji analogowej programów radiowych, przekazaliśmy na ręce Przewodniczącego KRRiT nasze uwagi
do projektu. Zaapelowaliśmy m.in. o powrót do realizacji zobowiązania, które znalazło się w „Strategii regulacyjnej KRRiT na lata 2017-2022”, czyli  do opracowania w porozumieniu z rynkiem narodowej strategii cyfryzacji radia uwzględniającej m. in. potrzebę zachowania stabilności rynku radiowego w Polsce.

Z pełną treścią stanowiska IAA Polska można zapoznać się tutaj.