IAA Polska rozpoczyna proces konsultacji programu działań na najbliższe lata

Data publikacji: 28 kwietnia, 2017

spotkanie-kurii-mediów-dyskusja

Na początku roku zaprezentowane zostały „Rekomendacje dla polskiego rynku reklamy na lata 2017 – 2020”. Było to podsumowanie rocznych prac 25 przedstawicieli reklamodawców, audytorów mediowych, agencji reklamowych, domów mediowych i mediów. „Rekomendacje” nadają kierunek działaniom, jakie zamierzamy podejmować w następnych miesiącach i latach jako Stowarzyszenie.

IAA Polska rozpoczyna proces konsultacji programu działań na najbliższe lata
W kwietniu rozpoczęliśmy proces konsultacji tego programu, odbywając pierwsze z cyklu kilku spotkań z przedstawicielami poszczególnych kurii stowarzyszenia: agencji reklamowych, instytutów badawczych, domów mediowych, mediów, audytorów oraz reklamodawców. Podczas dyskusji poznaliśmy opinię uczestników na temat Rekomendacji,oraz na temat realizacji procesów zapoczątkowanych w trakcie bieżącej kadencji. Istotnymi elementami naszej dyskusji były działania których celem jest wzmocnienie pozycji i prestiżu dyrektorów marketingu w przedsiębiorstwach. Kolejnym omawianym zagadnieniem był proces wypracowania bardziej efektywnego i transparentnego modelu relacji pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji marketingowej oraz rozpoznanie możliwości zmiany systemu zamawiania, finansowania, realizacji i kontroli badań mediowych w Polsce.

Zaproszeni goście żywo dyskutowali o kwestii wdrażania Dobrych praktyk audytu mediowego oraz o możliwości lobbingu na rzecz powołania do życia organizacji największych reklamodawców. Ustalono, że będziemy utrwalać pozycję Stowarzyszenia, jako instytucji opiniotwórczej i eksperckiej, która aktywnie działa na rzecz obrony interesów branży usług marketingowych.

Następne spotkania już wkrótce!