IAA Polska jest częścią największego stowarzyszenia marketingowego na świecie, istniejącego od 1938 roku. W Polsce działa nieprzerwanie od 1993 r. i jest jedyną organizacją w naszym kraju, która skupia przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji reklamowej: reklamodawców, agencje reklamowe, domy mediowe i media.  Priorytetowym zadaniem Stowarzyszenia jest dbałość o to, by głos polskiej branży marketingowej był obecny i szanowany w debacie publicznej. W tym celu Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozszerzenia swobody komunikowania się producentów i konsumentów, wpływa na kształt i jakość regulacji dotyczących całej branży marketingowej, kształtuje wizerunek reklamy odpowiedzialnej społecznie i etycznej.

Konferencja prasowa poświęcona raportowi odbędzie się we wtorek 29 września o godzinie 10.00 w siedzibie KPMG przy ulicy Inflanckiej 4A w Warszawie. Tego samego dnia planowana jest oficjalna prezentacja raportu dla reklamodawców, domów mediowych oraz mediów i innych podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji marketingowej. W sprawie zaproszeń na prezentację prosimy o kontakt: iaa.pl@iaa.org.pl